ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ส.ค. 57 โครงการครอบครัวรักษาศีล ๕

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญกรรมฐาน นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนา ทุกๆวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.ณ ลานธรรม วัดไทร ร่วมจัดโดยคณะสงฆ์-คณะกรรมการวัดไทร ร.ร.วัดไทร และชมรมพิทักษ์วัดไทร เริ่มตั้งแต่ 3 ส.ค.2557เป็นต้นไป


08 ต.ค. 57 วันออกพรรษา
09 ต.ค. 57 ตักบาตรเทโว
02 พ.ย. 57 งานทอดกฐินสามัคคี
31 ธ.ค. 57 วันสิ้นปี
                                                                635 ซอยประดู่1   แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
                                                                                    เบอร์โทรศัพท์ 02-289-1292