ประวัติเจ้าอาวาสวัดไทร
หลวงพ่อรุ่ง  

ได้เป็นเจ้าอาวาสประมาณปี พ.ศ.๒๓๘๐ มรณะภาพเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐาน


**********************************************************************************************************************


หลวงพ่อสุ่น

ได้เป็นเจ้าอาวาสประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๔ ในสมัยที่หลวงพ่อสุ่นเป็นเจ้าอาวาสนี้
“หลวงปู่พุ่ม” เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาบวชในยุคนั้น  มีประวัติและความเป็นมาอย่างไร
มีความเกี่ยวข้องกับวัดไทรอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่น่าศึกษาประวัติของท่านเป็นอย่างยิ่ง
(อัตชีวประวัติหลวงปู่พุ่ม)