คาระอาลัย
คาระอาลัย พระคณูโสภณธรรมรังษี อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร