ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : หลวงพ่อรุ่ง
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๓๘๐
ชื่อ/ฉายา : หลวงพ่อสุ่น
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๒๔
ชื่อ/ฉายา : อาจารย์แก้ว
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๖๘
ชื่อ/ฉายา : หลวงตาหนู
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : หลวงพ่อพูน กิตฺติสาโร
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๕ - พ.ศ. ๒๕๒๐
ชื่อ/ฉายา : พระครูโสภณธรรมรังษี (อุดม สุภจาโร (เกตุสืบ)
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการ ปรีชา ปุณฺณสีโล
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

                                                                635 ซอยประดู่1   แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
                                                                                    เบอร์โทรศัพท์ 02-289-1292 
>>>>