ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอาชีพ ฟรี ทุกวันอาทิตย์ (อ่าน 658) 17 ก.ย. 63
กฐินสามัคคี วัดไทร ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 735) 17 ก.ย. 63
ขอเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดล้างศาลาและลานวัดไทร ในวันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560 (อ่าน 1139) 26 ก.ย. 60
กฐินวัดไทร (อ่าน 1357) 16 ก.ย. 60
ขอเชิญปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฟังเทศน์ กรรมฐาน (อ่าน 1319) 27 ก.พ. 60
เรียนภาษาอังกฤษฟรี (อ่าน 1945) 27 ก.พ. 60