คณะกรรมการวัด
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการปรีชา ปุณณสีโล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (ฝ่ายสงฆ์)
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระวันชัย กิตติสาโร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการเงิน
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระสุรเดช ฐิตธฺมโม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายธุรการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณสง่า โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกิติมศักดิ์ (ฝ่ายฆราวาส)
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณธงชัย จงจำรัส
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายฆราวาส/ฝ่ายการเงิน
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : น.อ.เปรื่องวิทย์ ฉิมผลเฉลิม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการปกครอง
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณฐิติวรรณ ชัยมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สายันต์ กันตะเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายทั่วไป
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณทองชัย อรุณนวล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพัฒนาความรู้ของสงฆ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณประจักษ์ อินทรประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายดูแลทรัพย์สินของวัด
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณพรรณี สมบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายนิเทศสัมพันธ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณประพันธ์ อุ่นมีศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณฉลอง เหลืองประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : คุณสินาเพ็ญ บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

                                                                635 ซอยประดู่1   แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
                                                                                    เบอร์โทรศัพท์ 02-289-1292 
>>