ภาพกิจกรรม
สอนภาษาอังกฤษเด็กๆ วันที่ 16 กันยยายน 2560
ขอขอบคุณครูจิตอาสา ที่สละเวลามาให้ความรู้เด็กๆชาววัดไทร

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,08:39   อ่าน 1152 ครั้ง