ประวัติเจ้าอาวาสวัดไทร
พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล สถานะเดิม ชื่อ ปรีชา การะศักดิ์ เกิด วันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๐๐ บิดาชื่อ  ชาญ มารดาชื่อ  ปทุม ณ บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบล หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบท วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ พระอุปัชฌาย์ พระครูสิริธรรมสุธี วัดไผ่เงินโชตนาราม ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙