ภาพกิจกรรม
ก่อเจดีย์ทราย งานวันสงกรานต์ 2558
( จำนวน 65 รูป / ดู 5611 ครั้ง )
การประกวดร้องเพลง งานวันสงกรานต์ 2558
( จำนวน 60 รูป / ดู 4152 ครั้ง )
การละเล่น งานวันสงกรานต์ 2558
( จำนวน 9 รูป / ดู 1019 ครั้ง )
ร้านจากชมรมพิทักษ์วัดไทร งานวันสงกรานต์ 2558
( จำนวน 8 รูป / ดู 998 ครั้ง )
สรงน้ำพระ/รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ งานวันสงกรานต์ 2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 1024 ครั้ง )
ปิดทองหลวงปู่ งานวันสงกรานต์ 2558
( จำนวน 13 รูป / ดู 1620 ครั้ง )
โรงทาน งานวันสงกรานต์ 2558
( จำนวน 24 รูป / ดู 2188 ครั้ง )
ประมวลภาพงานวันมาฆบูชา 2558
( จำนวน 9 รูป / ดู 808 ครั้ง )
ประมวลภาพการ วันพ่อ 2557
( จำนวน 9 รูป / ดู 732 ครั้ง )
โครงการบุญต่อบุญ
( จำนวน 11 รูป / ดู 1604 ครั้ง )