ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการ วันอาสาฬหบูชา 2557
( จำนวน 6 รูป / ดู 855 ครั้ง )
ประมวลภาพการ การบูรณปฏิสังขรณ์ 2557
( จำนวน 19 รูป / ดู 1562 ครั้ง )
ประมวลภาพงานวันวิสาขบูชา ปี2557
( จำนวน 15 รูป / ดู 1637 ครั้ง )
ประมวลภาพงานวันสงกรานต์ ปี2557
( จำนวน 19 รูป / ดู 1656 ครั้ง )
ประมวลภาพงานวันมาฆบูชา ปี2557
( จำนวน 24 รูป / ดู 2516 ครั้ง )
ประมวลภาพงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี2556-2557
( จำนวน 44 รูป / ดู 3914 ครั้ง )
ประมวลภาพงานทอดกฐินประจำปี ประจำปี2556
( จำนวน 80 รูป / ดู 5498 ครั้ง )
ตักบาตรเทโว ปี2556
( จำนวน 26 รูป / ดู 2748 ครั้ง )
วันเข้าพรรษา ปี2556
( จำนวน 8 รูป / ดู 1299 ครั้ง )