ภาพกิจกรรม
เรียนภาษาอังกฤษกับครูสา
( จำนวน 9 รูป / ดู 837 ครั้ง )
การสานเสวนา ครั้งที่ 4
( จำนวน 11 รูป / ดู 1620 ครั้ง )
ชาววัดไทรร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
( จำนวน 17 รูป / ดู 1625 ครั้ง )
โครงการครอบครัวรักษาศีล ๕ ครัั้ง ๒
( จำนวน 9 รูป / ดู 824 ครั้ง )
โครงการครอบครัวรักษาศีล ๕ ครัั้ง ๑
( จำนวน 14 รูป / ดู 1598 ครั้ง )
การสานเสวนา ครั้งที่ 3
( จำนวน 13 รูป / ดู 1647 ครั้ง )
การสานเสวนา ครั้งที่ 2
( จำนวน 18 รูป / ดู 1635 ครั้ง )
การสานเสวนา ครั้งที่ 1
( จำนวน 34 รูป / ดู 2740 ครั้ง )
ชาววัดไทรร่วมคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาส
( จำนวน 28 รูป / ดู 2735 ครั้ง )
ประมวลภาพการ วันเข้าพรรษาปี 2557
( จำนวน 17 รูป / ดู 1615 ครั้ง )